සංවිධායකයන්ගේ විලාපයන්ට කන්දෙමින් එජාප ජන බල මෙහෙයුම කල් යයි


එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප‍්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජනබල මෙහෙයුම විරෝධතාව තාවකාලිකව නතර කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 

මීට පෙර ජනබල මෙහෙයුම විරෝධතාව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණේ ලබන 13 වනදායි.