බෝම්බ බියක් නිසා හදිසියේම ෆේස්බුක් සමාගමේ සියළු සේවකයින් ඉවත් කරයි…! (VIDEO)

ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි ෆේස්බුක් සමාගමේ මූලස්ථායේ සේවකයින් ඉවත් කිරීමට එරට ආරක්ෂක අංශ පියවර ගෙන තිබෙනවා. (11) රාත්‍රියේ ෆේස්බුක් සමාගමේ මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ආශ්‍රිතව ඇතිවූ බෝම්බ බියක් හේතුවෙන් ආරක්ෂක අංශ එම පියවර ගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කර තිබුනේ.