මහින්ද රාජපක්ෂ ගොනු කල අභියාචනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගනියි


මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ අග‍්‍රාමාත්‍ය ධුරය සහ හිටපු අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එම තනතුරුවල කටයුතු කිරීම වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් පනවා තිබෙන අතුරු තහනම් නියෝගය වළක්වන්නයි ඉල්ලා ගොනු කල අභියාචනය විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරනු ලැබුවා.

ඊවා වනසුන්දර, බුවනෙක අලූවිහාරේ සහ විජිත් මලල්ගොඩ යන ති‍්‍රපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේදී මෙම පෙත්සම විභාගයට ගැනුණා.