උසස් පෙළ විභාගයෙන් එක දෙක සහ තුන වූ සිසුන් මෙන්න


2018 වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිපල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත සඳහන් කලේ www.doenets.lk/exam/වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රතිපල ලබා ගත හැකි බවයි.

විභාග ප්‍රතිපල අනුව එක් එක් විෂය ධාරාව අනුව දිවයිනේ ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන ලබාගත් සිසුන් පිළිබඳවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.