වසර 10කට පසු කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල වාර්තාගත පසු බැසීමක


කොළඹ කොටස් වෙළඳපලේ දෛනික පිරිවැටුම (04) දිනය අවසානයේදි රුපියල් මිලියන 68.77ක් ලෙස වාර්තා වුණා. මෙය පසුගිය වසර 10ක පමණ කාලය තුළ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලෙන් වාර්තා වූ අඩුම දෛනික පිරිවැටුම ලෙසයි සැලකෙන්නේ.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල වාර්තාවලට අනුව 2009 වසරේ අපේ‍්‍රල් 28 වනදා වාර්තා වී ඇති දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 64.3ක්. ඉන්පසු වාර්තා වූ අඩුම දෛනික පිරිවැටුම අද වාර්තා වූ රුපියල් මිලියන 68.77ක අගය වන බවයි කොටස් වෙළඳපලේ ප‍්‍රකාශකයෙකු වෙත කියා සිටියේ.