ජනපති ‌මෛත්‍රිගේ නව පෞද්ගලික ලේකම් වැඩ අරඹයි….!

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ නව පෞද්ගලික ලේකම් පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ තනතුර සඳහා පත්කර ඇත්තේ කෝට්ටේ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවකයි.

ජනාධිපතිතුමාගේ නව පෞද්ගලික ලේකම් ලෙස ඔහු මේ වන විට වැඩ භාර ගෙන ඇති අතර කෝට්ටේ නගර සභාවේ මන්ත්‍රිධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.