ද්විත්ව පුරවැසි TNA මන්ත්‍රින්ට එරෙහිව ‌‌දේශප්‍රේමි ජන බලවේග නඩු මගට…!

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබා ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා එල්ලකරන දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීන් 4 දෙනකුගේ මන්ත්‍රී ධුර අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලමින් විපක්ෂ හිතවාදීන් නඩු ගණනාවක් අභියාචනාධිකරණය වෙත ගෙනයාමට සූදානම් වන බව අපට වාර්තා වෙයි.