ගංජා සමඟ ඇල්ලූ සුමන්තිරන්ගේ රියැදුරාගේ සහෝදරයා පොලීසියට බලපෑම් කර බලෙන් නිදහස් කරලා..!

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්තිරන් මහතාගේ  සහෝදරයා ගංජා සමඟ අත්අඩංගුවට පත් වූ බවත් පසුව පොලිසියට බලපෑම් කර නිදහස් කර  ගැනුනු බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ ඊයේ (10දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවේය.

‘අද උතුරේ තියෙන්නෙ එක නීතියක්. සුමන්තිරන් මන්ත්‍රිතුමාගේ රියැදුරාගේ සහෝදරයා ගංජා සමඟ අත්අඩංගුවට පත් වුණා. එතුමා පොලිසියට බලපෑම් කරලා ඒ අය නිදහස් කර ගත්තා. මේකද රටේ නීතිය?…

…අද සුමන්තිරන් රටේ නොනිල අගමැති වගේ හැසිරෙන්නෙ. ආණ්ඩුව මේ ගැන කතා කරන්නෙ නෑ. එතුමාගේ රියැදුරාගේ සහෝදරයා ගංජා සමඟ ඇල්ලුවාම එතුමා ඒ පළාතේ ඩී.අයි.ජී.ට බලපෑම් කරනවා. එහෙම කතා කරන්න එතුමට ඒකට බලයක් ආවේ කොහොමද? කවුද එහෙම කතා කරන්න බලයක් එතුමට දුන්නෙ?

එහිදී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා වීරවංශ මහතාට පිළිතුරු දුන්නේය.

‘මාධ්‍යයෙත් මේ ගැන වාර්තා වුණා. නමුත් මගේ නම සඳහන් කරලා තිබුණේ නෑ. නමුත් ඒකෙන් මා කියලා හැඟවෙනවා. මම ඒ ගැන ප්‍රකාශයක් කළා. මරදන්කේනි ප්‍රදේශයේදී ඇති වුණු සිද්ධියක් තමයි මේක. තරුණයන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත්තා. එයට ගංජා සිද්ධියක් අදාළ නෑ. ඒ තරුණයො ළඟ ගංජා සිද්ධියක් නෑ. මම ඩී.අයි.ජී.ට කතා කළා. මම එතුමට කිව්වා මේ තරුණයො අත්අඩංගුවට ගැනීම ගැන. එතුමා හොයලා බලන්නම් කිව්වා.පස්සේ ඒ තරුණයො ගැන පරීක්ෂා කරලා නිදහස් කළා. පස්සෙ මට කතාවක් හැදුවා මම ගංජා සමඟ ඇල්ලූ තරුණයන් නිදහස් කරන්න බලපෑම් කළා කියලා. එය සම්පූර්ණ වැරැදියි.’