ජනපති සැබෑ ප්‍රායෝගික බෞද්ධයෙක් – රනිල් මිත්‍යාදෘෂ්ඨිකයෙක් – සජිත් ප්‍රේමදාස

විහාරස්ථාන වලට පුජා භුමි ඔප්පු පිරිනැමීමේ උත්සවය පසුගියදා පැවති අතර ඒ සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සමගින් සජිත් ප්‍රේමදාස හා ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ද සහභාගී විය.

එහිදී අදහස් දක්වමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසා සිටියේ ජනාධිපතිතුමා වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ප්‍රයෝගික බෞද්ධයෙක් බවයි. දේශපාලන ඉතිහාසයේ කිසිඳු නායකයෙකු ඉටුනොකළ ඓතිහාසික වැඩසටහන් රැසක් ඔහු විසින් ඉටුකළ බවත් ඒ අතර ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම හා එතනින් නොනැවතී ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් බවට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කිරීමද ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ බවත් ඒවා සඳහා එතුමා කැපවූයේ වචනයට පමණක් සිමා නොවුනු සැබෑ ප්‍රයෝගික බෞද්ධයෙකු විලසින් බවත් ඔහු පවසා සිටියා.