දෙමළ ජාතික සන්ධානයට ඇමතිකම් ලබාදිය යුතුයි – ජනපති සිහිනය දකින චම්පිකගෙන් අමුතු කතාවක්..!

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් පිහිටුවිමට ලබාදුන් සහයෝගයට කළගුණ සැලකීමක් ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයන්ටද ඇමතිකම් ලබාදී රටට සේවය කිරිමට අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතු බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

1968 වසරෙන් පසු උතුරු පළාතට ප‍්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවේ අමාත්‍යවරයෙකු නොසිටි බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ.