බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති කුණු කුඩයට දමමින් හිටපු ජනපති චන්ද්‍රිකා පාර්ලිමේන්තුවට..?

හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් සිදුවෙමින් පවතින බවට දේශාපාලන ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම තීරණයට එජාප පසුපෙල මන්ත්‍රීවරුන් අකමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇති බවත්,එතුමියගේ පාලන සමයේදී එජාපයට විශාල පරිහානියක් සිදුකළ බවත් එජාප මන්ත්‍රීරුන්ගේ මතය වී ඇති බවත් වාර්තාවෙයි.

කෙසේ වෙතත් දැනගන්නට ඇති පරිදි ඇය පාර්ලිමේන්තුවට ගැනීම සඳහා පුරප්පාඩුවක් ඇති කිරීමට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනකුගේ නම් යෝජනා වී ඇති බවත් ඉන් එක් මන්ත්‍රීවරයකු කැමැත්ත මත ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බවත් නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.