බිරිදට හොරෙන් තවත් කසාදයක් කරගන්න ගියපු දිලුම් අමුණුගමගේ රෙදි ගැලවෙයි..!

වසර 09ක කාලයක් තමන් සමග විවාහ වී සිටියදී වෙනත් විවාහයක් කරගන්නේ කෙසේදැයි ක‍්‍රිෂ් මධුෂානිද සොයිසා නම් කාන්තාවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දිළුම් අමුණුගමගෙන් ප‍්‍රශ්න කරයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දිළුම් අමුණුගම මහතාගේ විවාහ ආරාධනා පත‍්‍රයට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් ඇය මේ බව සදහන් කර තිබේ. සිය දරුවාගේ පින්තූරද ඇය සිය මුහුණු පොතට එක් කර ඇත.

”If this is true Dilum Suraj Amunugama Let me tell you this first!Its a bloody joke!You are married to me and for 7 other women and we have a child together for god sake…Aren’t you ashamed of yourself?And we are still legally married for nearly 9 years…you are a known politician in Sri Lanka and I bet you know this as well…marrying another woman when you are legally married to someone else is not acceptable in our country;I thought you had brains but nope….Every action has an equal and opposite reaction so will see what future holds for you”