හාමුදුරුවරු බණට කියන්නේ අරක්කු, බොන්න එපා කියලා, ඒ නිසා මම බණට යන්නෙ නෑ – චන්ද්‍රිකා

වර්තමානයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා හමුවට ගිය විට ධර්ම දේශනා කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ “බොන්න එපා, සිගරට් බොන්න එපා, පුළුවන් තරම් දාන දෙන්න” ආදී වශයෙන් බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද‍්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

එම නිසා වර්තමානයේ තමන් එතරම් ධර්ම දේශනා වලට සහභාගී නොවන බවද හිටපු ජනපතිනිය පවසනවා.

පසුගිය දින උත්සවයක් අමතමින් ඇය මේ බව කියා සිටියා.