ලංකාවම කතා කළ රෝහිත – ටටියානා විවාහය ගැන බුකියේ ගිය රස කතා ටික මෙන්න

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කණිටු පුත් රෝහිත රාජපක්ෂගේ විවාහය ඊයේ (24) පැවැත්වුණා. මේ ඔවුන්ගේ විවාහය පිළිබඳ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුළ පළවී තිබූ නිර්මාණ කිහිපයකි.