නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍යයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉදිරියට


පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවලියට එරෙහිව බි‍්‍රතාන්‍යයේ වෙසෙන ශී‍්‍ර ලාංකිකයන් ලන්ඩන් නගරයේදී ඊයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. 

ඒ ලන්ඩනයේ පිහිටි ශී‍්‍ර ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදීයි.