කලින් වෙන්කර ගන්නා දුම්රිය ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර ආශ‍්‍රිතව සිදුවන ජාවාරමක්

කලින් වෙන් කර ගන්නා දුම්රිය ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර ආශ‍්‍රිතව සිදුවන ජාවාරමක් පිළිබඳ අප (11) සිදු කළ අනාවරණයට දුම්රිය බලධාරින් ක්ෂණිකව ප‍්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා.

ඒ අනුව 11ම ඔවුන් රැස්වි මේ සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ඉදිරි පියවර සාකච්ඡා කළ බවයි දුම්රිය බලධාරීන් පැවසුවේ.

ඇතැම් ස්ථානාධිපතිවරුන් හා සේවකයින් එක්ව තැරැව්කරුවන් මාර්ගයෙන් මෙම ජාවාරම සිදු කරන බව අප ඊයේ අනාවරණ කළා.

ඒ අනුව කිසියම් පුද්ගලයෙකු දුම්රිය ප‍්‍රවේශපත‍්‍රයක් කලින් වෙන් කර ගැනීමට විමසන අවස්ථාවේ ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නොමැති බව පවසා තැරැව්කරුවන් මාර්ගයෙන් වැඩි මිලට ඒවා ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන තත්ත්වයක් ඇති බවයි එහිදී අනාවරණ කෙරුණේ.