පරාජය දැක පලාත් සභා ඡන්දය කැදවන කැබිනට් පත්‍රකාව එජාපය යළි කල් දමයි

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් කඩිනමින් පැවැත්වීම සඳහා ඉදිරිපත්ව ඇති කැබිනට් පත‍්‍රිකාව දිගින් දිගටම කල් දැමීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උවමනාවක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එස්. බී. දිසානායක පවසා සිටී.

කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ (12) රැස් වූ අවස්ථාවේදී ද මෙම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව සලකා බැලුණත් කථානායකවරයා සමග සාකච්ඡා කර නැවත සතියකින් එය ඉදිරිපත් කිරීමටයි එහිදී තීරණය වී ඇත.

එහෙත් මෙවැනි කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව එස්. බී. දිසානායක මන්ත‍්‍රීවරයා පවසයි.