චන්ද්‍රිකා එජාපය සමග එක්ව BMICH විකුණයි !

හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ (BMICH) පාලන අධිකාරියෙහි අධ්‍යක්ෂ ධූරයක් හොබවන අතර, ඇය විසින් එහි පවතින සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වල මාසික ගෙවීම් ගාස්තුව දෙගුණ කිරීමට නියෝග කර ඇත.

එමඟින් එහි පවත්වාගෙන යන රාජ්‍ය ආයතන වලට එම කුලී ගෙවීම දැරිය නොහැකි තත්වයට පත්කර, එම ආයතන එයින් ඉවත්කර, BMICH පෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයත් සමඟ කටයුතු කරන බවට වාර්තාවෙයි. ඒ සදහා විශාල කොමිස් මුදලක් එම මහත්මියට ලබා දීමට රජයේ මූල්‍ය අංශය භාර ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් කටයුතු කරමින් සිටින බවද විශ්වාසවන්ත ආරංච මාර්ග තහවුරු කරයි.

එම මුදල් ලබා ගෙන ඉදිරියේ දේශපාලන ගමනකට අවතීර්ණ වීමට චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග කටයුතු කරන බවට අණාවරණයවී ඇත.

කෙසේ නමුත් බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිපත්ති වලට පටහැනිව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ එකතුව රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලිකකරණය කිරීමට හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා දරන මෙම වෑයම සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ දේශපාලනඥයින් අතර උණුසුම් කතා බවක් ඇති වී ඇත.

මේ සම්බන්ධව තවත් තොරතුරු ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.