ජනපති නියමයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේ වැලි ගොඩ දැමීම අත්හිටුවයි !

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු වැලි කැණිම් හෙට (15) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවිමට තිරණය කර තිබේ.

භු විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය පැවසුවේ, ඒ අනුව එම දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම වැලි කැණීම් බලපත්‍ර සති දෙකක් සඳහා තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී මතුව ඇති විවිධ විෂමතා හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ ඉදිරිපත්ව ඇති කරුණු පිළිබඳ විශේෂ විමර්ෂනයක් සිදුකිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම තිරණය ගෙන ඇති බව එහි සභාපති අසේල ඉද්දවල සඳහන් කළේය.

එම විමර්ශන කටයුතුවලින් අනතුරුව ලබන මස 01 වනදා සිට විවිධිමත් බලපත්‍ර සදහා වැලි කැණිම් කටයුතු සිදු කිරීමට අවසර ලබාදෙනු ඇති.