අයවැය පරදවා මහ මැතිවරණයට යන සැලසුමක් කරලියට…!

ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අයවැය යෝජනාව පරාජයට පත් වුවහොත් අනිිවාර්යයෙන්ම මහ මැතිවරණයකට යා යුතුව ඇති බව බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති ඉසුර දේවප‍්‍රිය මහතා පවසයි.

මේ වසර තුල අනිවාර්යෙන්ම නව ආණ්ඩුවක් එන්නේ යයි ජනාධිපතිවරයා විසින් පැවසුවේ ඒ අනුව විය හැකි යයිද ඔහු කියා සිටී.

පාර්ලිමේන්තුව මෙන්ම අධිකරණයද රැවටූ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් නැති බවත් ඔහු සදහන් කරයි.

මාර්තු මස 05 වනදා අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට නියමිත ය.