කෝටි 08ක Aston martin සුපිරි මෝටර් රථයේ ලංකාවේ 01 හිමිකරු කුමාර වෙල්ගම… (PHOTOS)

හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා මිලට ගත් සුපිරි මෝටර් රථය පිළිබඳ කතා බහක් ඇතිව තිබෙනවා.

ඔහු මෙසේ මිලට ගෙන තිබුණේ Aston martin DB 11 convertible නම් මෝටර් රථයයි.

ලාංකාවේ පුද්ගලයෙක් මෙවැනි මෝටර් රථයක් හිමිකරගත් පළමු අවස්ථාව ලෙසද මෙය සැලකෙයි.

මෙම රථය නිශ්පාදිත රටෙහි මිළදි ගැනිමක් සිදු කරන්නේ නම් එහි වටිනාකම $250,000 ඇරඹෙන අතර එය ආසන්න ශ්‍රි ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 4.5ට ආසන්න මුදලකි.

කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසන පරිදි මේ සඳහා ඔහුට වැයවී ඇත්තේ කොටි 7.5ක් පමණි.