ලංකාවට ආවේණික සර්පයෙක් දුම්බර කඳුකරයෙන්

රී ලංකාවට ආවේණික තවත් සර්පයකු දුම්බර කඳුකර ලෝක උරුම වනාන්තරයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.
 
 ‘‘ඩි සිල්වාගේ මැඬිල්ලා’’ ලෙස සිංහලෙන් නම්කර ඇති මෙම සර්පයා Aspidura desilvai ලෙස සත්ත්ව විද්‍යාත්මකව හැඳින්වේ.
 
 මෙම විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම සිදුකර ඇත්තේ ප‍්‍රවීණ සත්ත්වවේදීන් වන එල්. ජේ. මෙන්ඩිස් වික‍්‍රමසිංහ, ඉමේෂ් නුවන් බණ්ඩාර, දුලාන් රංග විදානපතිරණ හා නෙතූ වික‍්‍රමසිංහ යන අය විසිනි.

බාහිර රූපවිද්‍යාව අනුව දළව මැඩිල්ලා හා රාවණා මැඩිල්ලාට සමාන කමක් පෙන්වන නව සර්ප විශේෂය කොරළ වින්‍යාසය, අක්ෂි විශ්කම්භය හා ඇසේ සිට හොඹුව තෙක් ඇති දුරට අනුපාතය වැනි ලක්ෂණ මගින් වෙන් කොට හදුනාගත හැක.

මෙම සොයාගැනීම zootaxa විද්‍යා සඟරාවේ පෙබරවාරි මස 20වන දින කලාපයේ පළ වී ඇති අතර ඒ අනුව Aspidura desilvai සමගින් ලක්වාසී මැඩිල්ලන් සංඛ්‍යාව 9ක් දක්වා වැඩිවනු ඇත.