සමනළ (අව)මංගලගේ තටු කපන්න ජනමාධ්‍ය ඇමැතිධුරය වික්‍රමසිංහ පරපුරේ රුවන්ට


ජනමාධ්‍ය විෂය භාර කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ලෙස රුවන් විජයවර්ධන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අද (22) සවස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. 

ඊට අමතරව මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් යලිත් වරක් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරන්නේ.