ලංකාවේදී අල්ලපු මත්ද්‍රව්‍ය විනාශ කරන්නේ මෙහෙමයි- නිතීයේ ප්‍රතිපාදන තියෙන හැටි මෙන්න

ඔබට මතක ද? මීට පෙර ශ්‍රි ලංකාවට ආසන්න මුහුදේ දී කොකෙන් මත්ද්‍රව්‍ය සහිත නැවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ සමත් වූ අයුරු.මෙම කොකෙන් තොගයට අයිතිකරුවෙක් නොමැති වීමත් සහ ඒවා ලංකාවට ගෙන ඒමට සූදානමින් නොතිබූ නිසාවෙන්,ඒවාට අයිතිකරුවෙක් නොමැති නිසා ගිනි තබා විනාශ කරනු ලැබී ය.

නමුත් ශ්‍රි ලංකාව තුළ දී සැකකරුවන් සමග අත්අඩංගුවට පත්වන ඕනෑම මත්ද්‍රව්‍යක් සම්බන්ධයෙන් නිතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී ප්‍රථමයෙන් ඒ පිළිබදව විශේෂ විමර්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ලබයි.

පසුව අත්අඩංගුවට ගන්න එම කොකෙන් තොගය රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යවා ඒවා පිළිබදව වාර්තාවක් ගරු අධිකරණය වෙත ලබා දෙනු ලබන්නේ උසාවි ක්‍රියාවලිය සිදු වන අතරතුරු ය.

එවිට නඩු ක්‍රියාවලිය අවසන් වනතුරු එම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් තබා ගන්න අතර ඒවා වැරදිකරුවන්ට එරෙහි සාක්ෂි ලෙස උසාවියට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

පසුව මහාධිකරණයේ නඩුවෙන් පසුව ඔවුන් වැරදිකරු වූ පසුව අභියාචනාධිකරණයේ අභියාචනයක් ගොනු කරනු ලබයි.

එව අභියාචනයෙන් ලබා දෙන තීන්දුව ස්ථිර වූ පසුව ඒවා විනාශ කිරිමට නෛතික බලය ශ්‍රි ලංකා පොලිසියේ අදාල අංශ වෙත හිමි වේ.

මෙහිදි නඩුවක් සාමාන්‍ය වශයෙන් වසර 5-6ක් පමණ තරම් කාලයක් ගත වන අවස්ථාද ඇත.

ඒ පිළිබදව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දක්වන අදහස් පහතින්