මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පුත්‍රයා පොලිස් අත්අඩංගුවට!

බම්බලපිටිය ප‍්‍රදේශයේ දී පොලිස් නිලධාරියෙකු අනතුරට ලක් කර පළා ගිය ඩිෆෙන්ඩර් රථ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකුගේ පුත්‍රයෙකු ද අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ගේ පුත්‍රයා වන රනිශ්ක අලුත්ගමගේ ඇතුළු 05 දෙනෙකු මේ වන විට සිද්ධියට සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

තවද සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රි දුමින්ද සුදම්මික ආටිගල ද අත්අඩංගුවට පත්ව සිටී.

තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න…