රජයේ දුෂණ ගැන හොයන ජනපති කොමිසමට ලැබුණු බරපතළ පැමිණි 2ක් ගැන විමර්ශන ඇරඹෙයි..!

2015 ජනවාරි 15 වන දින සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා කාලය තුළ රජයේ ආයතනවල සිදුවී ඇතැයි සැලකෙන දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව මාර්තු මස 07 වන දින දක්වා පැමිණිලි බාරගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට මෙම කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි 150ක් පමණ ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එම පැමිණිලි අතරින් බරපතළ ඝණයේ තවත් පැමිණිලි දෙකක් විමර්ශනය සඳහා ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

සි.පි.එස්.ටි.එල්.ආයතනයේ සිදුව ඇති මුදල් වංචාවක් පිළිබඳව සහ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් විසින් ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේදී ඇති අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි දෙක විමර්ශනයට ලක් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පැවසුවේය.

මේ අතර රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ද ඊයේ(25) දිනයේ මෙම ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සිදුව ඇති දූෂණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ දී තවත් පැමිණිලි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කළේය.