මීයුසික් වීඩියෝ එකක මුවාවෙන් ගායකයා පියුමි හංසමාලිගෙ රහස් ‌පෙදෙස අතගාපු ගායකයා ‌මෙන්න…!

නවක ගායකයෙකු ගේ ගීතයක රූප රචනයක්‌ සඳහා පියුමි හංසමාලි හට ආරාධනයක් ලැබී තිබු අතර එය රූ ගතකරන අවස්ථාවේදී හෝටල් කාමරයක් තුල මෙම ගැටුම ඇතිවී තිබුනා.

සිද්දියෙන් අනතුරුව පියුමිගෙන් පහර කෑමට පවා අදාල ගායකයාට සිදුවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ වීඩියෝව පහලින්