ජනපති ‌මෛත්‍රි සමගින් සෝලංග එක්ව විසදු ‌කොලොන්නාව ගුරු ගැටළුවට ලකුණු දාගන්න මරික්කාර් සටනක..!

බස්නාහිර පළාත් සභාව විසුරුවා හැරිමෙන් පසු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මැදිහත්විමෙන් කොලොන්නාවේ සියලු පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු පිරවිමට කටයුතු කරන බව
කොලොන්නාව ප්‍රදේශයේ පාසලක පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් එස්.එම් මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

කෙසේ ‌වෙතත් එම ගැටළුව සදහා ‌මේ වනවිටත් ‌කොලොන්නාව ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක ප්‍රසන්න ‌සෝලංගආරච්චි මහතා සහ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා එක්ව විසදුම් ලබාදී ඇති බවත් ඒ අනුව අදාල ගුරු පුරප්පාඩු සදහා ගුරුවරුන් අනියුක්ත කිරිම් ‌මේ වන විටත් සිදුවෙමින් පවතින බවයි අපට වාර්තා වන්නේ