මහ බැංකුව කැඩූ මුදලින් 2020 ජනපති සටනට තිරුපති ගොස් රත්තරන් පූජා කර රනිල්

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තිරුපති ගියේ ය.බෞද්ධ ආගම පවා සත පහකට ගණන් නොගන්න වික්‍රමසිංහ තිරුපති ගිහින් ආණ්ඩුවත් තමන්වත් බේරා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ ය.

ආණ්ඩුවට ජනතාවගේ සහායක් නොමැති බව වික්‍රමසිංහ දනී.එහෙව් ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යන්න දෙවියන්ගෙන් වරම් රනිල් ඉල්ලා සිටී.සාමාන්‍යයෙන් අප දන්නා පරිදි දේශපාලඥයින් ජනතාවට වැඩ කර තවත් වසර 05කට ජන වරමක් ඉල්ලයි.නමුත් වික්‍රමසිංහලා ජන වරම ඉල්ලන්නේ ජනතාවගෙන් නොවේ.දෙවියන්ගෙනි.

2020 ළගළග එන ජනාධිපතිවරණය ජයගන්නට රනිල් තිරුපති ගොස් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

මුළු රටත්,ජාතියක් පාවා දෙමින් රටේ විදේශිකරණයේ කොලනියක් කරන්න දත කන රනිල් වික්‍රමසිංහ අද දිනයේ ඉන්දියාවේ තිරුපති කෝවිලට ගොස් තමන්ගේ බරට රත්තරන් පූජා කරන ලදි.

දැන් ජනතාවට ඇති ප්‍රශ්නය තිරුපති ගොස් පූජා කර රත්තරන් මහ බැංකුව කොල්ලකෑමෙන් ඉතුරු වූ මුදලෙන් පූජා කර ඒවා ද?නැතිනම් තම පුද්ගලික ධනයෙන් පූජා කර ඒවා ද?