අත්අඩංගුවට ගත්ත මත්ද්‍රව්‍ය සියල්ල විනාශ කරන දිනය ‌මෙන්න…!

මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ නීතීවීරෝධි මත්ද්‍රව්‍ය සියල්ලම ලබන මස පළමු වෙනදා විනාශ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියා සිටී.

ඒ අනූව මෙම නීතීවීරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය තොගය අධිකරන විනිසුරුවරුන් ඉදිරියේ විනාශ කරන බව ද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ය.

මේ අනූව බොහෝ දෙනාට ප්‍රශ්නයක් වී තිබූ ඇල්ලූ මත්ද්‍රව්‍යවලට වෙන දේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා නිසි පිළිතුරක් ලබා දී තිබේ.

තවත් තොරතුරු බලපොරොත්තුවන්න…