අනුර කුමාර දිසානායක එජාපයේ නායකත්වයට ? (VIDEO)

2019 වසර සදහා රාජ්‍ය අයවැය ඉදිරිපත් කළේ ඊයේ (05) දිනය. අයවැයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවූ අපූරු සිදුවීමක් වාර්තා වනවා.

එනම් අයවැය ඉදිරිපත් කළ පසු පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයන් අයවැය යෝජනා පිළිබඳ මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් සිටින අවස්තාවේ සිදුවූ සිදුවීමකි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් වන හේෂා විතානගේ සහ චමින්ද විජේසිරි වන මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙලෙසින් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් සිටියා.

ඒ ජනපති වැය ශීර්ෂය පරාජය කිරීමේ එජාප පසුපෙළේ උත්සාහය පිළිබඳය. ඒ අවස්තාවේ එම ස්ථානයට පැමිණියේ ජ.වි.පෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයායි. 

එහිදී එජාප මන්ත්‍රීවරුන් වන හේෂා විතානගේ සහ චමින්ද විජේසිරි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා හඳුන්වා දුන්නේ “අපේ නායකයා” යනුවෙනි.

ඒ අවස්තාවේ වීඩියෝව පහතින්,