කොළඹ පෝස්ටර් යුද්ධයක් – මත්ද්‍රව්‍ය මුදලාලිලා වැඩ ඇරඹූ හැටි මෙන්න

කොළඹ හා තදාසන්න නගර ආශ්‍රිතව මෛත්‍රී හරි යනුවෙන් පෝසටර් කිහිපයක් සෙනසුරාදා දින සිට එක්තරා ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් විසින් අලවා තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් කලබලයට පත් වූ යම් කිසි පිරිසක් පැය කිහිපයකට පසුව ඒ මත පෝස්ටර් කිහිපයක් අලවා තිබුණි.

මරණ දඩුවමට එරෙහි වූ යම් කිසි පිරිසක් විසින් පාණාතිපාතා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි යනුවෙන් එම පෝසටර් කිහිපය අලවා තිබූ අතර මෛත්‍රී හරි පෝස්ටරයට උඩින් එය අලවා තිබීමත් නිසා මේ වනවිට පෝසටර් යුද්ධයක් ආරම්භ වී තිබේ.

ඉන් පසුව එම පෝස්ටර් මත තවත් ස්වෙච්ඡා කණ්ඩායමක් ලෙස සැලකිය හැකි පිරිසක් අනුග්‍රහය කුඩු මුදලාලිලාගෙන් යනුවෙන් ඒ මත අලවා තිබේ.

මේ අතර මෛත්‍රී හරි පෝස්ටර් තුල අත්වල ලේ නැති මෛත්‍රී,රටේ උරුමය රකින මෛත්‍රී,හොරකම් නොකරපු මෛත්‍රී,තැනට සුදුසු නුවණ යෙදූ මෛත්‍රී යනුවෙන් දක්නට තිබෙන බව අප ක සොයා බැලිමක දී අනාවරණය විය.

එම ඡායාරූප පහතින්