ගල් මිල 10 කින් ඉහළට

මෙවර අයවැයෙන් ස්ප්‍රිතු මත පනවා තිබෙන බදු හේතුවෙන් මධ්‍යසාර මිලෙහි වෙනසක් සිදුවී තිබෙනවා. ඒ අනුව සීමාසහිත ඩිස්ටලරිස් සමාගමේ අති විශේෂ (ගල්) අරක්කු බෝතලයක මිල රු. 10 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

මිට අමතරව දේශීය සමාගම් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අනෙක් මත්පැන් වර්ග වල මිල රු. 70 සිට වෙනස් වී ඇත. නවතම මිල ගණන් අද (07) සිට ක්‍රියාත්මක බවයි සුරාසල් හිමියන් සඳහන් කළේ.

බීර මිලෙහිද වෙනසක් සිදුවීමට නියමිත බවත් අදාළ සමාගම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් වෙනස් වන මිළ ගණන් සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දී නැති බවයි සුරාසල් හිමියන් සඳහන් කළේ.

ඊට අමතරව සිගරට් මිළද රු.5කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඇතැම් කඩ හිමියන් රු. 55කට තිබු ගෝල්ඩ්ලිෆ් වර්ගයේ සිගරට්ටුවක් රු. 65කට අලෙවි කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.