ශිෂ්‍ය සංගම් බලය පෙන්වයි – ජ’පුර සිසුවියන්ට රෑ 8:30න් පසු නිදහසේ හැසිරීම තහනම්!

මෙරට නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වූවද සැබැවින්ම මෙරට අධ්‍යාපනය නිදහස්දැයි ගැටලුවක් පවතී. විශේෂ‍යෙන්ම නිදහස් අධ්‍යාපන‍යෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙරට උසස් අධ්‍යාපන ආයතන හෙවත් විශ්ව විද්‍යාල වලදී සිසු සිසුවියන් පීඩාවට පත්වීම දිගු කාලයක පටන් මෙරට සංවාදයට ලක්ව තිබෙනා මාතෘකාවකි.

විශේෂයෙන්ම විවිධ දේශපාලන පක්ෂ මගින් ක්‍රියාත්මක වන ශිෂ්‍ය සංගම් මාෆියාවක්ද විශ්ව විද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ පවතින බව දිගු කලක පටන් කතාබහට ලක්වෙමින් තිබේ. නවක විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට දැඩි කායික මෙන්ම මානසික පීඩනයක් ලබා දෙන නවක වදය, සිසු සිසුවියන් පීඩාවට පත් කරනා නොයෙකුත් නීති සහ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ව විද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බව පසුගිය සමයේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පවා සංවාදයට ලක් විය.

මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සංගම් මගින් ක්‍රියාත්මක කරවනා මෙවැනි තවත් එක් පීඩාකාරී නීතියක් පිළිබඳව වාර්තා වේ. ඒ ජ’පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍ය සංගම් විසින් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යාවන්ට පැනවූ අපූරු නීතියකි. එනම් රාත්‍රී 8.30 න් පසු ජ’පුර විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ හෝ ඉන් පිටත රැඳී සිටීමට ශිෂ්‍යාවන්ට තහනම් කර තිබේ. එනම් රාත්‍රී  8:30 වන විට ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර වසා දැමීමට ශිෂ්‍ය සංගම් විසින් නීතියක් පනවා තිබේ.

මෙයට හේතුව ලෙසට ශිෂ්‍ය සංගම් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ රාත්‍රී 8:30න් පසු ශිෂ්‍යාවන් විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ හෝ ඉන් පිටත රැදී සිටීම මගින් ඔවුන්ට අතවර වැනිදේ සිදුවිය හැකි බවත් එය වැළකීමට එම නීතිය පැනවූ බවත්ය. විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය පවා ශිෂ්‍ය සංගම් පැනවූ මෙම නීතියට යටත් වී සිටිනා බවද  ජ’පුර විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් සමාජජාලා මාධ්‍යයන්හි චෝදනා කරමින් සිටියි.

මෙවැනි පීඩාකාරී නීතින්ගෙන් සහ ශිෂ්‍ය සංගම් වලින් විශ්ව විද්‍යාල මුදවාගෙන ශිෂ්‍ය අයිතීන් ලබා දීමට උසස් අධ්‍යාපන බලධාරීන් ඉදිරිපත් විය යුතු බවටද සමාජජාලා මාධ්‍යයන්හී අදහස් පළව තිබුණි.