මහින්ද ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම අපේක්ෂකයෙකුට කොන්දේසි විරහිතව සහය දෙනවා.. – බැසිල්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඕනෑම නායකයෙකුට තමන් කොන්දේසි විරහිතව සහාය දෙන බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියි. කළුතරදී පැවති කාන්තා හමුවකදී තම අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේය.

එසේම ජනාධිපති මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම දෙසැම්බර් 07 දිනට පෙර පැවැත්විය යුතු බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියි.

ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන බවත් එම අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කොට දෙසැම්බර් 09 වන දින රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිව්රුම් දෙනු ලබන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියේය.

ඇතැමුන් පවසන පරිදි තම පක්ෂය තුළ කිසිදු භේදයක් නොමැති බවත් පක්ෂයේ පරමාදර්ශී නායකයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිටින බවත් වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා සඳහන් කරනු ලැබීය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය හමුමේ එන ඕනෑම අභියෝගයක් ජය ගැනීමට තමන් සූදිනම් බවත් ඒ සඳහා පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියි