කහ ඉර මතදී කාන්තාවක් රියට යටකළ ජනනාත් වරකා‌ෙගොඩ හිරේ…! කාන්තාව මරුට…

කඩවත ප්‍රදේශයේදී 62 හැවිරිදි කාන්තාවක් කහ ඉර මතදී ‌අනතුරකට ලක්කිරිමේ ‌චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගත් ජනනාත් වරකාගොඩ මහතා මීට සුළු ‌මොහොතකට ‌පෙර දින 07කට මහර බන්ධනාගාර ගතකළ බව අපට වාර්තා ‌වේ.