මම එන්නේ 2025ට.. ‌අවසන් ‌මොහොතේ ‌ගෝඨාභය කියයි….!

මීට මසකට පමණ ඉහතදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එළිය වැඩසටහනේදී ඔබත් ලෑස්ති නම්-මමත් ලෑස්තියි යනුවෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉගියක් පල කරනු ලැබීය.

මේ පිළිබදව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය සමීපතම හිතවතුන්ට ඊයේ පැවැති සාදයක දී පවසා තිබේ.

එහිදි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය මිතුරන්ට පවසා තිබෙන්නේ 2019 අග පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය පිළිබදව තමන් අදහස් නොකළ බවත් තමන්ගේ අරමුණ වී තිබෙන්නේ 2025දී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය බව ය.

2025 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ද සහතික බව සිය මිතුරන්ට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසා තිබේ.

මේ පිළිබදව තවත් තොරතුරු අප සතුව ඇති අතර තොරතුරු ලද සැණින් එසැණින් බලාපොරොත්තුවන්න