ජනාධිපතිවරණයට අපේ පවුලේ අය බෑ – ශිරන්තිගෙන් මහින්දට නාමයෝජනාවක්…!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා රාජපක්ෂ පවුලේ කිසිවෙක් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් නොවිය යුතු බව ශිරන්ති රාජපක්ෂ විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට පවසා ඇති බව වාර්තා වේ.තමන් සිටි ජනපති ආර්යා යන නාමය වෙනත් කිසිදු රාජපක්ෂ පවුලේ කෙනෙකුට ලබා දීමට ඇය තදින්ම විරුද්ධ වී ඇත.

එමෙන්ම රාජපක්ෂ පවුලේ නොවන කෙනෙකුගේ නම මේ වන විටත් ශිරන්ති රාජපක්ෂ විසින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පවසා ඇති අතර ඔහු කවුද යන්න ඉදිරියේදී දැක බලා ගැනීමට හැකිවනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.