ජීවිත කාලයටම කතරගම ප්‍රදේශයට පිරිසිදු පානිය ජලය ලැබෙයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කතරගම ප්‍රදේශයට පැමිණි අවස්ථාවේදී එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව ජනාධිපතිවරයා වෙත තම ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්න පිළිබදව දැනුවත් කර සිටියේ ය.එම ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය වී තිබුණේ තම ප්‍රදේශයේ පානිය ජාල ගැටලුව ය.ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වී තිබුණේ නළ ලිං ජලය ලබා දෙන ලෙස ය.

එම අවස්ථාවේදී ම ක්‍රියාත්මක වූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නළ ලිං ජලය පානීය ජලය සදහා සුදුසු නොවන බවත් RO ප්ලාන්ට් ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ලබා දෙන බව පොරොන්දු විය.ඒ අනූව ජනාධිපතිවරයා නාවික හමුදාපතිවරයාව දුරකථයෙන් සම්බන්ධ කරගනිමින් ජනාධිපති අරමුදලෙන් මේ සදහා මුදල් ලබාගෙන මෙම ජල යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දුන්නේ ය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස RO ප්ලාන්ට් 12ක් ඉදිකිරිමට නියමිත වූ අතර එවායින් 06ක පමණ ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට ඉදි කර තිබේ.

ඒ අනූව කඩිනමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීමේ අරමුණින් දැනට ඉදි වී තිබෙන RO ප්ලාන්ට් 06 ඊයේ දිනයේදී දහම් සිරිසේන මහතා අතින් විවෘත විය.මෙම අවස්තාවට බස්නායක නිළමේ දිල්රුවන් රාජපක්ෂ මහතා ද සහභාගි විය.

එම ඡායාරූප පහතින්