පැය විසි හතර පුරාම විවෘත සංචාරක ‍පොලිසියක්

දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පැය විසි හතර පුරාම විවෘත සංචාරක ‍පොලිසියක් හෙට (22) දින සිට මාතර-මිරිස්සේ ස්ථාපිත කෙරෙන බව සංචාරක ‍පොලිස් කොට්ඨාශය පවසයි.

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට බහාලුම් තාක්ෂණය උපයෝගි කර ගනිමින් ඉතා සුලු භූමි ප්‍රමාණයක මෙම ‍පොලිසිය ස්ථාපිත කර තිබේ.

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුග්‍රහයෙන් ඉදිකර තිබෙන මෙම නව ‍පොලිසිය තුල එකවර නිළධාරින් 15 කුට පමණ රාජකාරි කිරිමේ හැකියාව පවතින බවද සංචාරක ‍පොලිස් කොට්ඨාශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන ‍පොලිස් පරික්ෂක ප්‍රභාත් විදානගමගේ මහතා පවසයි.

මේ වන විට මෙම සංචාරක ‍පොලිසිය සඳහා අවශ්‍ය නිළධාරින් පුහුණු කර ඇත.

හෙට දින වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතාගේ හා සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු සහ වනජිවි අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ.