ජාතික ආණ්ඩුවකට එන්න – එජාපය තොන්ඩමන් ඉදිරියේ දණ ගහයි

ලගදීම පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇති ජාතික ආණ්ඩුවට පාර්ශවකරුවෙකු ලෙස එක්වන්නැයි ලංකා කම්කරු කොංග‍්‍රසයට එකසත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් ආරාධනා කර ඇත.

එජාප ප‍්‍රබප ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් මෙම ආරාධනාව කර ඇත්තේ ලංකා කම්කරු කොංග‍්‍රසයේ නායක ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්ටයි.

ප‍්‍රබල ඇමති ධුර ලබා දෙන බවටද එජාපය විසින් සහතික කර ඇත.

කෙසේ නමුත් එම යෝජනාවට මේ දක්වා තොණ්ඩමන් මහතා කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර නැත.