ජනපති ‌මෛත්‍රි සමගින් එක්ව ඉදිරි මැතිවරණ ජයගන්නවා…! විපක්ෂනායක මහින්ද…

ඕනෑම මැතිවරණයක් නිසැකවම ජය ගන්නා බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් ද ඔහු අදහස් පළ කළා.
විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ කොළඹ පැවැති උත්සවයකට එක්වීමෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.