කෙලවුනු බව වටහාගත් චම්පික ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙකු ‌ලෙසින් ජනපතිවරණයට….!

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ස්වාධීනව හෝ තරඟ කරන බව මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක තම සමීප හිතවතුන් සමඟ පසුගියදා පවසා තිබේ.

මේ වන විටත් ඔහු තනිවම අතිවිශාල ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ. රජයේ වියදමින් කොළඹ නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශ රැසක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ඔහුගේ දැවැන්ත කටවුට් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ.

මීට අමතරව ඔහු විසින් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම හා ආසනයකටම සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් විශාල වැටුප් වලට පත්කර තිබෙන බවත් ප්‍රධාන මැතිවරණ කමිටු පත්කර ඇති අතර එහි ඇතැමුන්ට මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ අටක වැටුපක්ද ඇතැමුන්ට රුපියල් ලක්ෂ තුනක වැටුපක්ද ආදී ලෙස ගෙවනු ලබන බවත් වාර්තා වේ. ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතනවලට ඔහුගේ නියෝජිතයන් පත් කර ඇති අතර ඔවුන්ට මාසිකව රුපියල් අසු දහසේ සිට ලක්ෂ එකහමාර දක්වා ගෙවනු ලබන බවත් ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ අතර වෙනත් අමාත්‍යංශ ගණනාවක වැදගත් කාර්යයන් ඔහුගේ අමාත්‍යංශයට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සෙසු ඇමතිවරු අතර විරෝධයක්ද දක්නට ලැබේ.