ගෝඨාභයට ඇමරිකාවේදී ලිමිට් පැනලා සිංදු කියපු හැටි ‌මෙන්න…!

අමෙරිකානු පුරවැසියෙකු වන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙරට ජනාධිපති කෙනෙකු වීම සඳහා මෙරට මැතිවරණයකට ඉල්ලීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් තමාගේ එම පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගැනීම සඳහා පසුගියදා ලංකාවෙන් පිටත්ව සිය රට වෙත ගිය බවට පුවතක් අපට වාර්තා විය.

එම සංචාරය අතරතුරදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට දශක දෙකකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැනගොස් අමෙරිකාවේ විවිධ රැකියා කරමින් සිටින අතරතුර තමාගේ මිතුරන්ව සිටි පිරිසක් සමඟ එක්ව මෙසේ ගීත ගායනයක් සිදුකර ඇත.