දෙමුහුන් අධිකරණයක් නැත්නම් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට – සුමන්තිරන් කියයි

ශී‍්‍ර ලංකාව ජාත්‍යන්තර දෙමුහුන් අධිකරණයක් ඇති නොකරන්නේ නම් යුද අපරාධ සිදුකළ පිරිස් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයක් හමුවට ගෙනයාමට කටයුතු කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර එම් ඒ සුමන්තිරන් පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට (04)  සහභාගි වෙමින්. 

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහ මහවැලි හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ මෙහිදී විවාදයට ගැණුනා. උතුරේ ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබදවද එම් ඒ සුමන්තිරන් මන්තී‍්‍රවරයා මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අතර ඔහු පැවසුවේ එම කටයුතු මන්දගාමීව සිදුවන බවයි. 

අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාද විවාදයට එක් වුණා. ඒ, ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජාතික ආරක්‍ෂාව සහ අභිමානය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා ගනු ලබන කි‍්‍රයාමාර්ග පිළිබදව අගය කිරීමක්ද කරමින්.