කොලොන්නාව ආසනයේ ශ්‍රිලනිපය යලි හිස ඔසවයි.. පළමු ‌වෙඩි මුරය අති සාර්ථකයි…

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කොළොන්නාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ප්‍රසන්න සෝලංගාරච්චි මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීමෙන්,කොළොන්නාව ආසනයේ නිදහස් පක්ෂ ප්‍රතිව්‍යුහගතකිරීමේ වැඩපිළිවෙළ 2019 අප්‍රේල් 07 වන දින, මල්ගම කොට්ඨාසයේ පක්ෂ ශාඛාව පිහිටුවීමෙන්, අති සාර්ථක ලෙස ආරම්භ කල වගයි.