ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අයෙත් බොන්න බෑ..! බිවුවොත් ඇට තලනවා…!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හට තරගාවලි අතරතුර අහඹු මත්පැන් පරීක්ෂා සඳහා කැඳවීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව සභාපති ශම්මි සිල්වා  තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය දවසක බීමතින් රිය පදවා අනතුරක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් සිය රියදුරු බලපත්‍රය පවා අහිමි කර ගැනීමට සිදු වූ දිමුත් කරුණාරත්න හේතුවෙන්ම මෙම තීරණය දැඩිව ගන්නට ඇති බවට සැකපළ කරනවා.