ජවිපෙ නායක අනුර අලුත් අවුරුද්ද ගත කිරිමට කැනඩාවට

ජවිපෙ නායක පා්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී අනුර දිසානායක මහතා දෙසතියක පමණ කාලයක් සදහා විදෙස්ගත වී තිබේ.

පසුගිය 11 වැනිදා කැනඩාව බලා ගොස් ඇති ඔහු නැවත පැමිණීමට නියමිතව ඇත්තේ එන 23 වැනි දිනයි.

එම පක්‍ෂය විසින් සංවිධානය කරව ලද ජනහමු කිහිපයක් ජවිපෙ නායකයා විසින් එහිදී ඇමතීමට නියමිතය.

ඒ අනුව අලුත් අවුරුද්ද ගත කරන්නේ කැනඩාවේය.