කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ…! මට මෛත්‍රී 1000% විශ්වාසයි…! මහින්ද රාජපක්ෂ

හදිසි ජනාධිපතිවරනයක් ප්‍රකාශයට පත්කළ හොත් පොහොට්ටු සංධානයේ 51% ප්‍රතිශතයක් ලබාගන්නා අපේක්ෂකයා අන්කවරෙකුවත් නොව වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තහවුරු කර ඇති බව අපට වාර්තා වේ. මට මෛත්‍රී විශ්වාසයි.. අපි දිනනවා. යනුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇති බව සදහන්.