ප්‍රේමදාසලා ^න්නයෝ නෙමෙයි… සජිත් – රවී(රනිල්) ගැටුමේ අවසාන ප්‍රතිපල මෙන්න….!

තමනට නොයෙකුත් පොරොන්දු ලබාදෙමින් අවසානයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් වුවහොත් තමන් ඇතුළු එජාප කණ්ඩායමක් කිසිදු මැතිවරණ මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ නොවී ස්වාධීනව සිටින බවට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත. එහෙම ඉන්න බැරිනම් මම ස්වාධින වෙලා ඉන්නවා පක්ෂයෙන්.. දැන් ඇති රැවටුනා… කොහෙවත් හිටපු එකෙක් නින්දෙන් නැගිටලා මට ගහන්න ගත්තේ ඇයි කියලා මම හොදට දන්නවා.. ප්‍රේමදාසල ^න්නයෝ නෙමෙයි.. රවී කවුද ප්‍රේමදාසලට යනුවෙන්ද තමන්ගේ ඉවසීමේ සීමාව ඉක්මවා ගිය සජිත් ප්‍රකාශ කර ඇත.